Hot & Spicy   Raw

Sushi Sashimi A La Carte

Sushi or Sashimi 2 Pieces per Order
Egg (Tamago) 3.99
raw Krabmeat (Kani) 3.99
raw Tuna (Maguro) 4.99
raw Salmon (Sake) 4.99
Shrimp (Ebi) 4.49
raw Squid (Ika) 4.99
raw White Fish 4.49
raw Quail Egg (Uzura) 4.00
Eel (Unagi) 4.99
raw Octopus (Tako) 4.99
raw Yellowtail (Hamachi) 5.49
raw Smelt Egg (Masago)
Add quail egg $2
4.99
raw Salmon Roe (Ikura)
Add quail egg $2
5.99
raw Sweet Shrimp (Amaebi) 7.49
raw Flying Fish Egg (Tobiko)
Add quail egg $2
6.99